دوموک 2 -=-سایت سرگرمی آذربایجانی های ایران(تورک لر=آذرلی ها)
دوموک Dümük در زبان ترکی به معنی سرگرمی است(دوموح لن ماخ -دوموح لن مک : سرگرم شدن،انس گرفتن،مشغول شدن)

آخرین ارسال های تالار گفتمان
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
بازدید : 29388 مرتبه
تاریخ : 2 تیر 1392

Eski Türklerde İlim
ORTA ASYA VE GÖÇLER


آسیا میانه و مهاجرت های اولیه پروترک

پروترک ها شکل دهنده اساس تمدن های باستانی جهان

http://s4.picofile.com/file/7805548595/h17.jpg

در این مقاله به بررسی کوچ بزرگ اقوام پروترک به سراسر جهان و تشکیل اساس تمدن های باستانی جهان پرداخته شده است.شروع این کوچ بزرگ براساس تاریخ کتیبه های موجود به حدود 30000 سال پیش باز میگردد و تا حدود 10000 سال پیش ادامه داشته است.
گاها در بررسی تاریخ بشریت به کتیبه های پروترکی برمیخوریم که بدور از محل زندگی ترکان امروزی قرار دارد مثلا در اروپا یا در آفریقای شمالی و یا در آمریکا.
وجود این کتیبه ها از حضور پروترک ها در سراسر کره زمین حکایت دارد.که در کتیبه های بعدی تمدن های باستانی جهان نیز این آثار در شکل های گوناگون مثل اثرات زبانی(وجود اثرات لغات ترکی ) و یا اثرات الفبایی در خطوط این اقوام دیده میشود.مثل وجود اثرات فراوان زبان ترکی در تمدن سومر و مایا ها

Yani TÜRKLER’in atası ORTA ASYA İNSANI, zamanımızdan 850.000 yıl önce YERLEŞİK HAYAT’a geçmişti… TÜRKLER için öne sürülen “göçebe kavim” bu açıdan baştan tutarsızdır.
Bu YERLEŞİK ORTA ASYA İNSANI yaşadığı mağaralarda duvar resimleri (PİKTOGRAM) yapmış, (M.Ö. 30.000) , sonra M.Ö. 15.000’lerde bu resimleri sembol şekillere, yazı türünde resimlere (PİKTOGLİF) dönüştürmüştür. TÜRKLER bu sembollere TAMĞA adını vermişler, zamanla bu ORTA ASYA TAŞ DEVRİ RESİM YAZISI, bugünkü TÜRKÇE’nin temelini teşkil eden PROTO-TÜRKÇE’nin ALFABESİ’ni oluşturmuştur.
Zamanımızdan 130-60 milyon yıl önce OZU-OGİZ nehri (Dinyeper), KAZAN kenti ve YENİSEY yakınlarındaki Krasnoiarsk şehri arasında büyük bir İÇ-DENİZ vardı… Yine bundan 15.000 yıl kadar önce bu İÇ-DENİZ parçalandı, ve 5 küçük iç deniz ile bir çok bataklık haline geldi.

مقصد این کوچ بزرگ سواحل چندین دریا و رودخانه بوده است که اسامی این دریا ها در زبان پروترک به ترتیب زیر است
Bu iç denizler şunlardır:  UÇAĞIY KÖL, OĞ-UR, OBİL-UÇİ, OM-OĞ ve UÇUĞILTIR KÖL… Ayrıca UÇUĞILTIR KÖL’ü KARADENİZ’e bağlıyan KARA KÖL (Azak Denizi) ve bugünkü SİBİRYA’yı kaplıyan OB-OL bataklığı vardı. SUB-OĞ, ANT-URUĞ, ÜR-APA, AT-OĞI BOLIK, KAJGAR, AKSU, KUÇA, EB-IS BOLIK, OMİĞİ-KURGAN, AT-OM ESİG adındaki şehirler o zaman birer liman şehri idi.


HARİTA’da görülen bu iç denizler şimdi KARA-KUM, KIZIL-KUM, SARI-KUM, TAKLAMAKAN gibi çöllerin bulunduğu mıntıkalardır. 
Buraların deniz olduğunu çöllerde bulunan deniz hayvanları fosillerinden anlıyoruz. Yukarda saydığımız deniz ve şehir adlarını da ALP ERİN, ÖNRE-BİNBAŞI, YOLUĞ TİĞİN gibi ülkemizde pek tanınmayan Asyalı Türk tarihçilerden ve PROTO-TÜRKÇE yazıtlardan öğreniyoruz.
Bu çölleri ayıran çatlaklarda IDUG-AT ÖGÜZ (Bereketli Nehir, sonraki Farsça adı Amu-derya) ve İYİNÇU ÖGÜZ (Tarıma Faydalı Nehir, Farsça adı Siri-Derya) oluştu. OM-OĞ iç denizi de kuruyunca geriye İKİN ERİS (Aral Gölü) kaldı. UÇUĞILTIR iç denizi kuruyunca ortaya TURGİ AYIRGÜN KÖL (Türk’ü Ayıran Göl) oluştu. M.Ö. 3000’lerde HAZAR TÜRKLERİ’nden dolayı HAZAR DENİZİ adını aldı. Batılılar bu denize Mer Cassepienne derler ki, KASSİLER Denizi anlamına gelir.

در اسامی این مکان ها و همچنین در کتیبه های فراوان باستانی کلماتی مثل OK, KARA, TAU, TAĞ, KUL  وجود دارد که تمامی کلمات ترکی هستند و محققانی در زبان های دیگر نمیتوانند ریشه اینها را بیابند.

OK kelimesi, PROTO-TÜRKLER’in büyük bir bölümünün kendilerine yakıştırdıkları addır. KOZMOZ’dan “ateş halinde döne döne gelip yeryüzüne indiklerinden” dolayıdır. OK-ONİM OĞ (devlet), OK-OMİĞ (kent), OK-AT (yer), OK-OZ ULİG KÖL (deniz) gibi pek çok kelime vardır.

در زبان پروترک ها به طور کلی به این دریاها OK-ONGUNUS گفته میشده که به معنی دریایی که خلق اوک در اطرافش زندگی میکنند است.این لغت هزاران سال بعد در زبان یونانی به صورت اقیانوس آمده است و نشانگر ریشه ترکی این کلمه است

http://s4.picofile.com/file/7805548167/h14.jpg

PROTO-TÜRKLER, bu iç denizlere OK-ONGUNUS adını vermişlerdir. Bu kelime “OK halkının Çevrelediği Deniz” anlamına gelir. Yani TÜRKLER bu denizlerin etrafında yaşamakta idiler… Bundan binlerce yıl sonra bu kelime Eski Yunanca’ya OKEANUS olarak geçmiş, ondan da OKYANUS kelimesi doğmuştur.
KARA kelime OK-ARA kelimelerinin sıkışmasından oluşmuştur. “OK halkı arası”, yani “Ok halklarının kendi içinde, onların yaşadığı yer” anlamına gelir. KARA-TAU, KARA-TEPE, KARA-KÖL, KARA-SU şeklinde karşımıza çıkar ki, meselâ KARA-SU aslında siyah su değil; “OK TÜRKLERİ’nin etrafında yaşadığı su” demektir.
TAU, Anadolu’da kullanılan DAĞ kelimesidir… Batılılar kelimeyi Sanskritçe kabul ederler. Aslında TAU (TAĞ), “gökyüzüne tag’ılı (takılı), bitişik, oradan sarkan” anlamınadır. Yüksek olmayana TAĞ denmez, TEPE denir. Çünkü gökyüzüne değmez. KARA-TAU, “OK TÜRKLERİ’nin yaşadığı dağ” demektir.

ریشه نام تبریز TAURUS در زبان پروترک و اساطیر ترک

TAG-TAU kelimelerinin KOZMOZ’la ilgisini TOROS DAĞLARI’nda da görürüz. Batılılar bunun TAURUS kelimesinden geldiğini söylerler ama nasıl ortaya çıktığını açıklıyamazlar. TAURUS kelimesi TAU-ER-US’un sıkışmasından oluşmuştur. ER (erme, erişme), US (yüce, gök) demektir. Bu durumda TAU-ER-US, “göğe erişen dağ” anlamına gelir ki, bu dağları bundan daha iyi tanımlayan bir ifade olamaz.

سه کنفدراسیون بزرگ جهانی ترکان باستان شروع کننده تمدن های جهان

Bahsettiğimiz iç denizlerin bulunduğu bölgede sırayla:
 
- BİR-OY BİL KONFEDERASYONU (M.Ö. 9000-M.Ö.1517)
- AT-OY BİL KON FEDERASYONU (M.Ö.1517-M.Ö.879) (Bir adı da AT-UKUS BİL)
- TÜRÜK BİL FEDERASYONU (M.Ö.879-M.S.580)
devletleri kurulmuştur.


BİR-OY BİL (BİR= bir, 1, tek, birleşmiş … OY= düşünce, oy, kanaat, kanıt, sistem…. BİL=belde, egemenlik, hükümranlık) aslında “TEK SİSTEM BELDESİ, TEK DEVLET HÜKÜMRANLIĞI, KONFEDERASYON” demektir.
Bu KONFEDERASYON’a ON-UYUL, OK-ONİM OĞ, ALTUN UYUŞ, ve İSUB-URA BİL devletleri dahildi… Böylece KONFEDERASYON’un etkisi OZU-ÖGİZ’den (Dinyeper) ÇİN hududuna, güneyde MEZOPOTAMYA’ya kadar yayılmıştı. BİR-OY BİL’in ilk başkenti bilinmemektedir. İkinci başkenti ise, SUB-OĞ’dur. SUB-SU, OĞ-KUTSAL demek olduğuna göre, bu şehir KUTSAL SU adını taşıyordu. Başkent M.Ö.4241’de AT-OGI BOLIK’a taşındı. Bu şehir Ruslar tarafından işgale kadar SARAY, Sonra ÇARİÇİN, VOLGAGRAD, sonra da STALİNGRAD olmuştur. Şimdi yine VOLGAGRAD deniyor.
Bu devletlerin halkı olarak yaşıyan TÜRKLER, M.Ö. 30.000’de DUVAR RESİMLERİ’ni yapan, M.Ö. 15.000’de RESİM YAZI’yı kullanan insanlardır. BİR-OY BİL KONFEDERASYONU döneminde TÜRKLER ilk yazıyı kullanmışlardır. (M.Ö. 7000) Bu yazı örnekleri ASYA’daki TAMGALI- TALAS-ISSIK üçgeninde bulunmuştur. Bu kültürü iç denizlerin kuruması ile gittikleri yerlere taşımışlardır
Bölgede yaşiyan insanlar tabiat şartlarındaki değişikliklere uyarak batıya, doğuya, güneye, kuzeye yayıldılar. Aslında bu tarz göçler zamanımızdan 30-40.000 yıl önce başlamıştı… TÜRKLER’in ORTA ASYA’dan göçlerini, bu göçlerin yollarını, insanların gittikleri yerlere kendi kültürlerini taşımalarından, mağara ve duvar resimlerinden, dikili taşlardan tesbit etmek mümkündür… Bu duvar resimlerini, resim yazıları, ancak TÜRK TAMGALARI’nı tanıyarak deşifre edebilmekteyiz.
Aslında GÖÇ ETMEK ile GÖÇEBE olmak arasındaki farkı da iyi anlamak gerekir… ORTA ASYA İNSANI ve onun soyundan gelen TÜRKLER göç ederler ama çoğu YERLEŞİK hayatı tercih edip DEVLET kurar. Sürekli göçebe TÜRK aşiretleri vardır ama, TÜRKLER’in çoğu bunlardan ayrılıp yerleşmeyi tercih etmişlerdir.

مسیر های کوچ بزرگ به صورت های زیر هستند

Bu GÖÇ YOLLARI şöyledir:
- OK diye bilinen PROTO-TÜRKLER, ilk TEK TANRI inancı ile; TANRI BELDESİ, KOZMOZ kavramları ile; ATEŞ KÜLTÜ, GÜNEŞ KÜLTÜ ile , ve kutsal YILAN-BOĞA, KURT-İT, LEOPAR, DAĞ KEÇİSİ inanışları ile HİMALAYALAR’a ulaşmışlar, TİBET yaylasına varmışlar, HİNDİSTAN’a inmişlerdir… Bölgedeki BUDİZM’in temelini teşkil eden ilk din kitabı ALTI YARIK TİGİN oralara giden TÜRKLER’e aittir.
- DOĞU ANADOLU’ya ISUB-URA BİL devletinin devamı olan SUBAR ve SABİRLER ile girmişlerdir… İlk göç edenler KAFKASYA-URMİYE GÖLÜ-KUZEY MEZOPOTAMYA’ya yerleşmişlerdir… Bu yerleşme M.Ö.15.000’lerde başlamış, daha sonra ORTA ANADOLU ve BATI ANADOLU’ya yayılmıştır.
- İKİN-ERİS (Aral Gölü) kıyılarından hareket eden ESEN TÜRKLERİ, ORTADOĞU’ya inmişlerdir… Burada SUBARLAR’ın yazısı SÜMER, FENİKE yazısı olarak ortaya çıkmış, sonradan GREK, BİZANS, LÂTİN ve SLAV alfebelerine temel teşkil etmiştir.
ORTA FIRAT’ta (İDUK-AT) bulunan M.Ö. 5500’lere ait TELL ES SAWWAN seramiklerinde OK, UÇ, ONÇ gibi PROTO-TÜRKÇE tamgalar görülmektedir.

وجود 18 طمغای پروترک در کتیبه های سومری

SÜMER yazısında tam 18 adet PROTO-TÜRKÇE tamga vardır… UR, URUK kelimeleri “kent” demek olduğu gibi, GİR-SU da “yer-su” anlamı verir. İDUK-AT “Fırat”tır, AŞ-UR ise hem bir devlet adı, hem de “Dicle”dir. Bu ikinci kelime “aş vurulan yer, toprakları bereketli kılan nehir” demektir. AŞ-UR’un başkenti ANT-UB UÇUĞ’dur. “Yüce Antlaşma Liderliği” anlamına gelir ki, bir federasyonu simgeler.
- OK veya ON diye anılan bu PROTO-TÜRKLER’in bir bölümü de KUT-YAK olarak adlandırdıkları AVRUPA’ya göçmüşlerdir.

قوم SKOLAT در کتاب هردوت  همان اسکیت ها یا ساکا ها یک قوم پروترک هستند
 
HERODOT’un SKOLAT diye okuduğu, bizim İSKİTLER dediğimiz millet te OK TÜRKLERİ’nin soyundandır. Bunlar OK-OZ ULİG KÖL’in (Karadeniz) kuzeyinden UÇ-ESİG EL-AT adını verdikleri ROMANYA’yı da içine alan sahada yaşıyan ve kendi OK-UŞUY devletleriyle M.Ö. 2000’lerde TÜRÜK BİL federasyonuna katılmışlardır… Burada ekleyelim ki, bizce OĞUZ kelimesi aslında OK-OZ’dan, UZ kelimesi de OZ’dan gelir. Her ikisi de OĞUZ (GUR, GUZ, UZ) demektir… Böylece OĞUZLAR’ın M.S. 700’lerde ortaya çıkmış bir kavim olmadığı, binlerce yıl öncesine, OK TÜRKLERİ’ne dayandığı da ortaya çıkar.
HEREDOT, onların kullandığı UÇ-USİG EL-AT ifadesini SKOLAT diye okumuş, bu GREKLER’de SKİT olmuş, Fransızca’ya SCYTHE (Sit) diye girmiştir.
Peki, UÇ-USİG EL-AT ne demektir?.. PROTO-TÜRKÇE’de bu (UÇ=lider; ESİG=etik, edilmiş; EL= halk, il; AT=ad, bilinen) “OK’lardan oluşan ve lider olarak tanınan halkın devleti” anlamına gelir.
- Bir kol da İSİ-YİR adını verdikleri TUNA havzasına inmişler, su yollarını takip ederek yüksek vadilere yerleşmişlerdir.

آلپ ار های اروپا اقوام پروترک

- Bunlar AVUSTURYA ALPLERİ, İSVİÇRE ALPLERİ, İTALYA ALPLERİ’ne ulaşmışlardır. Bir kısmı yollarına devam ederek FRANSA’ya girmişler, PİRENELER’den geçerek İSPANYA’ya varmışlardır. Oradan PORTEKİZ’e ulaşmışlardır. Bugün FRANSA ve İSPANYA’da yaşıyan BASKLAR işte bu HERODOT’un SKOLAT dediği, kendilerine EU-SCO diyen İSKİT TÜRKLERİ’nin bir koludur.
Bir kol da FRANSA’dan İNGİLTERE’ye geçmişler ve adanın kuzeyine yerleşmişlerdir. Bugün İSKOÇ diye bilinen bu halkın atası İSKİT TÜRKLERİ’dir. (İngilizcesi SCOT-SCIT) Bunu kendileri de kabul ederler.
- Büyük bir OK grubu ise, M.Ö.2500’lerde ALPLER’den İTALYA’ya inerek oraya yerleşmiştir. Bunlar da İSKİTLER’in ETRUSK diye bilinen koludur.
- TUNA’dan güneye inenler BALKANLAR’a yerleşmiştir. ARNAVUTLUK, MAKEDONYA, TRAKYA’ya yerleşmişlerdir.
- M.Ö.3000’lerde YUNANİSTAN’a ulaşan kol ise PELASK olarak bilinir. Onlar da İSKİT TÜRKLERİ’ndendir.
- Kuzeyden ve doğudan Anadolu’ya girenler EGE bölgesine, daha sonra da ADALAR’a yayılmışlardır.
P. KRETSCHMER, “M.Ö. 5000 yıllarında Anadolu’da kaybettiği ESİ-EM kelimesinin adalarda karşısına çıktığını” belirtmektedir. Ancak bu bilim adamı, bahsettiği kelimenin TÜRKÇE’de “imek-olmak (to be)” fiili olduğunu bilmemektedir.
Bu göçleri göz önünde tutunca, PROTO-TÜRKÇE’de “deniz, akarsu, su örtüsü” anlamına gelen ÖG-ÜZ kelimesinin Greklerce AEGEUS (EGE) haline getirildiğini düşünmek yanlış olmaz.
- PROTO-TÜRKLER’den bir kol da MEZOPOTAMYA’dan yollarına devam ederek OT-OĞ adını verdikleri MISIR’a yerleşmişlerdir. Bunu, MISIR YAZITLARI’ndaki TÜRK TAMĞALARI’ndan tesbit ediyoruz.
- Öte yandan, iç denizlerin kurumasına rağmen ASYA’da kalan OK TÜRKLERİ’nden AT-ATA-UR’lar (TATAR) kuzeyde MOĞOLİSTAN’da ÖTİGİN İRİŞ devletini kurmuşlardır.
- M.Ö. 3000’lerde BÜYÜK OKYANUS’a kadar ulaşan TÜRKLER, bugünkü ÇİN’in kuzeyinde OD-URUGİN YİŞ devletini, ÇİN’in güneyinde ise UŞUNTUNG UYUZ devletini kurmuşlardır. PEKİN’in ilk adı UŞUNTUNG BOLİK idi. BALIK kelimesi eski TÜRKÇE’de şehir anlamına gelir. TÜRK asıllı HAN sülâlesi sırasında HAN–BALIK oldu, yani HAN ŞEHRİ (başkent)…
KORE DENİZİ’nin eski TÜRKÇE’deki adı TALUY’dur. SARI NEHİR’in ilk adı gene TÜRKÇE’dir: TALUY OGİZ… Diğer nehirler de şöyle bilinir: NANKİN-ATATA BUV, HANTUNG-ANTUNG, HUANG-HO=UYUSU-OGİZdir. PROTO-TÜRKLER’in TABGAÇ-BARBAR dedikleri ÇİNLİLER ise ORDOS bölgesinde yaşarlar. ÇİN ALFABESİ’nde tam 41 TÜRK TAMGASI şekil olarak bulunur, anlamları ise değişmiştir.
- PROTO-TÜRKLER’in bir kolu SİBİRYA’ya yayılırken, bir kolu da BERİNG BOĞAZI’nı aşarak ALASKA’ya ulaşmış, oranın ESKİMOLAR’ını meydana getirmiş, bir kolu da KANADA ve AMERİKA’ya inerek KIZILDERİLİ diye bilinen halkları oluşturmuştur.
- Bir başka kol RUSYA’nın kuzeyine yayılarak o bölgenin ESKİMOLAR’ını, bir başka kol da FİNLANDİYA’daki SAMOYETLER’i meydana getirmiştir. Sadece SAMOYETLER değil, FİN-OGUR halkı da TÜRKLER’le akrabadır.
- ÇİN’den güneye inen bir başka kol da PASİFİK ADALARI’na yayılmıştır…. Oralarda bulunan ve okunamıyan pek çok yazıt, meseleye PROTO-TÜRKÇE ile eğilecek bilim adamlarını beklemektedir.

منبع: کتب پرفسور KÂZIM MİRŞAN

برای اطلاعات بیشتر میتوانید عبارت زیر را سرچ کنید
Eski Türklerde İlim
لینک ثابت
موضوع : بدون موضوع - بدون موضوع
ارسال توسط dumuk2

نظرات


چهارشنبه 9 فروردین 1396 | 19:34

Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get anything done.


پنجشنبه 10 فروردین 1396 | 17:33

If you wish to unfollow an user, go through the user's name with the bottom in the pin; in case you want to unfollow a board, go through the name from the board in the bottom on the pin. Interacting while using community in the authentic way will expose your profile to the best way to, who may follow you as long as they find your pinned content interesting.


جمعه 11 فروردین 1396 | 14:14

Segundo Dr. Marcos Henrique Giansante, ainda ɦá mitos ɑcerca dοs benefícios, е de possíveis consequências desfavoráveis, causados­ еm umɑ população com obesidade ԛue aderiu à cirurgia bariátrica.


یکشنبه 13 فروردین 1396 | 10:59

Why users still use to read news papers when in this technological globe everything is available on net?


یکشنبه 13 فروردین 1396 | 13:47

Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?


یکشنبه 13 فروردین 1396 | 15:46

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!


یکشنبه 13 فروردین 1396 | 18:16

I think the admin of this website is really working hard in support of his site, because here every information is quality based information.


یکشنبه 13 فروردین 1396 | 18:56

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thanks!


یکشنبه 13 فروردین 1396 | 19:23

Remarkable! Its truly awesome post, I have got much clear idea about from this piece of writing.


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 04:55

Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 05:00

It's not my first time to go to see this site, i am visiting this website dailly and get pleasant facts from here daily.


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 07:16

great post, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector don't realize this. You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 18:50

I do believe all the ideas you have presented on your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 19:01

This is the perfect webpage for anyone who would like to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for many years. Great stuff, just great!


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 19:32

I am truly glad to glance at this website posts which consists of plenty of valuable data, thanks for providing such data.


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 19:45

Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back sometime soon. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice afternoon!


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 19:49

If some one wants to be updated with newest technologies after that he must be pay a quick visit this website and be up to date every day.


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 19:56

This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article!


دوشنبه 14 فروردین 1396 | 20:01

Hi, Neat post. There's a problem along with your website in internet explorer, would test this? IE nonetheless is the market leader and a good component to other people will omit your magnificent writing due to this problem.


چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 08:44

Canceling your AOL account can be a simple task that can be achieved over the telephone or online.


جمعه 18 فروردین 1396 | 12:10

Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to shoot you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.


جمعه 18 فروردین 1396 | 12:31

For latest information you have to visit world wide web and on world-wide-web I found this web page as a best website for most up-to-date updates.


جمعه 18 فروردین 1396 | 12:41

You can certainly see your expertise within the article you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe. Always go after your heart.


جمعه 18 فروردین 1396 | 12:52

Appreciate this post. Will try it out.


جمعه 18 فروردین 1396 | 14:26

I'm really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this issue?


جمعه 18 فروردین 1396 | 14:45

Hey very nice blog!


جمعه 18 فروردین 1396 | 14:46

It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!


جمعه 18 فروردین 1396 | 15:02

If some one needs expert view concerning blogging and site-building afterward i advise him/her to pay a visit this weblog, Keep up the fastidious job.


جمعه 18 فروردین 1396 | 15:25

Thanks for sharing your thoughts about manicure. Regards


جمعه 18 فروردین 1396 | 15:32

This is really interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I've shared your web site in my social networks!


شنبه 19 فروردین 1396 | 12:30

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!


شنبه 19 فروردین 1396 | 12:44

Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!


شنبه 19 فروردین 1396 | 13:17

It's difficult to find well-informed people in this particular subject, but you sound like you know what you're talking about! Thanks


شنبه 19 فروردین 1396 | 13:43

I absolutely love your blog and find many of your post's to be just what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write about here. Again, awesome blog!


یکشنبه 20 فروردین 1396 | 22:11

Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade techniques with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.


دوشنبه 21 فروردین 1396 | 05:55

Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!


دوشنبه 21 فروردین 1396 | 07:41

Now I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to read more news.


دوشنبه 21 فروردین 1396 | 20:56

Ahaa, its pleasant conversation about this article here at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.


دوشنبه 21 فروردین 1396 | 21:49

You're so interesting! I don't believe I've truly read through a single thing like that before. So great to find someone with some genuine thoughts on this topic. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality!


دوشنبه 21 فروردین 1396 | 21:52

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 14:23

Wow! In the end I got a weblog from where I be able to actually get useful information concerning my study and knowledge.


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 16:09

I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome site!


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 20:20

I got this site from my friend who shared with me concerning this website and now this time I am browsing this web page and reading very informative posts at this time.


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 20:29

Your means of describing all in this piece of writing is really fastidious, all be capable of easily be aware of it, Thanks a lot.


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 20:30

Wonderful items from you, man. I've consider your stuff prior to and you're just extremely excellent. I really like what you have got right here, really like what you're saying and the best way in which you say it. You are making it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can't wait to read far more from you. That is actually a terrific website.


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 20:34

Fine way of describing, and good article to get facts on the topic of my presentation focus, which i am going to convey in school.


چهارشنبه 23 فروردین 1396 | 20:52

Hello, i think that i saw you visited my site so i came to return the favor?.I am trying to to find issues to improve my web site!I guess its good enough to use some of your ideas!!


جمعه 25 فروردین 1396 | 12:00

Adding new contact information to contacts on AOL Mail is usually straightforward.


جمعه 25 فروردین 1396 | 21:09

This information is worth everyone's attention. When can I find out more?


جمعه 25 فروردین 1396 | 21:38

MBNA cards used to get offered through MBNA bank. They will use this info to refund the fees and that can help law enforcement track the greeting card down.


شنبه 26 فروردین 1396 | 05:17

How to Pay a Bank of America Credit Card Bill Online. One from the largest factors affecting your credit rating each month could be the amount of debt you might have versus your available credit limit.


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 01:41

I think what you published was very logical. But, think on this, suppose you added a little information? I am not saying your information isn't good, but what if you added a title that makes people want more? I mean ارتباط با ما is a little boring. You ought to peek at Yahoo's home page and watch how they create news headlines to get people to open the links. You might try adding a video or a related picture or two to grab people interested about what you've got to say. Just my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 04:56

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 06:54

This kind of works because once Productive Virus Guard sees so it cannot gain access to the regular descriptions, it will make use of alternative Kaspersky definitions.


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 11:54

Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 12:59

Hi there! This post couldn't be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this article to him. Pretty sure he's going to have a very good read. Many thanks for sharing!


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 17:15

How to Start a Petition to Get Legislation on the Ballot; . Before you deactivate your Facebook account, view the difference between deactivation and deletion.


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 17:26

Hey very nice blog!


یکشنبه 27 فروردین 1396 | 20:00

The hue and tone of their rectangle, despite if paint, still captures the interest of people that saw tomorrow. Normally, they are XSS vulnerability could only include request headers or request parameters.


دوشنبه 28 فروردین 1396 | 00:42

Hello, after reading this amazing piece of writing i am too happy to share my experience here with friends.


سه شنبه 29 فروردین 1396 | 04:37

2011'de kullanma sunulan Google Wallet, henz ok popler durumda deil. ) effectively covers where Google left off, as being the third-party option puts a tally of unread emails for the menu bar, permitting you to click to decrease down a preview on the last ten inbox messages with sender name and subject listed.


سه شنبه 29 فروردین 1396 | 15:43

To select several folders, hold "Ctrl" and then click each item. Choose "Move to Trash" or "Move to Recycle Bin" inside second pop-up dialog box if you might be sure that you will never need or use the unwanted app again.


جمعه 1 اردیبهشت 1396 | 11:36

It's remarkable in support of me to have a site, which is valuable for my experience. thanks admin


جمعه 1 اردیبهشت 1396 | 20:31

The "Ipod" app around the i - Pad functions just as an i - Pod does, letting you listen to music anywhere you are taking your. Nothing is more frustrating than losing your files,.


جمعه 1 اردیبهشت 1396 | 21:38

Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 00:58

Hi, I log on to your blogs daily. Your story-telling style is awesome, keep up the good work!


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 01:55

Hi there, I read your new stuff on a regular basis. Your writing style is witty, keep it up!


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 02:02

Hi there, yes this piece of writing is genuinely pleasant and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 03:16

Superb post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Kudos!


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 04:09

Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are nice for new visitors.


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 05:35

It's in fact very complicated in this busy life to listen news on TV, so I simply use web for that purpose, and get the most recent news.


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 05:53

Very soon this web site will be famous amid all blogging and site-building visitors, due to it's good articles or reviews


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 05:54

hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon.


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 07:03

From here you are going to be able to look at the files you might have backed up and stored in your SOS Online account. It only requires Wi-Fi connectivity to transfer files from a PC or MAC in your i - Phone.


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 14:47

Thanks , I have just been looking for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I have came upon till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the supply?


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 23:47

Hi would you mind sharing which blog platform you're using? I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!


شنبه 2 اردیبهشت 1396 | 23:51

These are really wonderful ideas in on the topic of blogging. You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 00:14

It's remarkable to pay a visit this site and reading the views of all mates on the topic of this piece of writing, while I am also zealous of getting knowledge.


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 00:19

Good response in return of this issue with firm arguments and explaining everything concerning that.


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 00:29

I'm very pleased to discover this website. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you saved as a favorite to check out new things in your website.


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 00:31

I blog frequently and I truly thank you for your content. The article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed as well.


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 08:12

This will load the image to the body of your email.


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 | 17:17

The oversimplified answer is the fact burning a DVD that's encrypted with CSS technology (i.


دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 | 12:30

obviously like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality nevertheless I will surely come back again.


سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 00:57

I am truly glad to read this blog posts which consists of tons of helpful information, thanks for providing these data.


سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 02:34

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something again and help others such as you helped me.


سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 02:52

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?


سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 02:55

I all the time used to study post in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for posts, thanks to web.


پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 01:23

Nice blog right here! Additionally your site lots up very fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol


پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 15:34

Thank you a lot for sharing this with all of us you actually realize what you're talking about! Bookmarked. Kindly also visit my website =). We can have a hyperlink trade contract among us


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 01:06

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 01:07

It's awesome to visit this web site and reading the views of all friends concerning this article, while I am also eager of getting know-how.


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 11:19

I blog often and I truly thank you for your content. This article has really peaked my interest. I'm going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 11:36

hey there and thank you for your info – I've definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 12:03

This excellent website really has all the information I wanted about this subject and didn't know who to ask.


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 12:12

Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks


جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 12:56

Hey there would you mind letting me know which web host you're using? I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!


شنبه 9 اردیبهشت 1396 | 00:47

Only wanna remark on few general things, The website style and design is perfect, the content material is real wonderful :D.


دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 | 11:19

Thanks for finally talking about >کوچ بزرگ پروترک ها شروع کننده تمدن جهان <Loved it!


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 02:07

Outrossim, para uma sex shop virtual, você pode estabelecer parcerias com consultoras sensuais, profissionais do seção (ex.: sexólogo) e também também com outros páginas, blogs ou portais que se relacionem com esse mercado. http://fostersupply.com/UserProfile/tabid/57/userId/2197985/Default.aspx


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 05:00

Thanks for finally writing about >ارتباط با ما <Liked it!


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 05:03

I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 05:35

Thanks for finally talking about >کوچ بزرگ پروترک ها شروع کننده تمدن جهان <Liked it!


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 05:57

Hiya very cool web site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I'll bookmark your web site and take the feeds additionally? I'm happy to find so many useful info here within the publish, we need work out extra strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 06:06

Outstanding story there. What happened after? Good luck!


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 06:15

Glad to be one of several visitants on this awing web site :D.


سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 | 06:15

Hi there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and individually suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this site.


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 09:22

Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;) I may revisit yet again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 18:03

Hi, its fastidious post concerning media print, we all be familiar with media is a great source of data.


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 20:42

Hello there, I found your site by means of Google even as looking for a similar topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks. Hi there, simply changed into aware of your weblog via Google, and located that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful should you continue this in future. Lots of other folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 21:38

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively useful and it has aided me out loads. I'm hoping to give a contribution & assist different customers like its aided me. Great job.


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 21:48

Girls that have need of to fool a larger and immaculate [url=http://wigsfor-women.net/]Human Hair Wigs[/url] look fancy to then annex exemplar of precede of tresses file layout. Harmonious of the in fashion curls extensions which can be gathering acceptance between women is absolutely valid good samaritan plaits [url=http://hairextensionsforthinninghair.net/]Hair Extensions[/url] locks pieces. Although these types of mane pieces less complicated preferred among African-American considerate folk, they're also well liked within other racial organizations. Because these hairpieces are manufactured [url=http://humanhair-extensions.org/]Human Hair Extensions[/url] utilizing natural kin


چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 | 22:40

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 00:19

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 02:38

I wanted to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I've got you saved as a favorite to check out new stuff you post…


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 02:40

I'm more than happy to uncover this great site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you book-marked to look at new information on your website.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 05:45

Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and excellent design.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 06:29

You ought to take part in a contest for one of the most useful websites on the web. I am going to recommend this web site!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 07:09

Hi! I just would like to give you a huge thumbs up for your great info you've got right here on this post. I will be coming back to your site for more soon.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 07:35

Very shortly this website will be famous among all blog users, due to it's pleasant content


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 08:10

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 08:17

Appreciate this post. Will try it out.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 10:14

Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It's always interesting to read articles from other writers and practice a little something from other websites.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 10:14

Hi colleagues, how is everything, and what you desire to say on the topic of this paragraph, in my view its genuinely amazing for me.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 11:03

It's not my first time to pay a visit this web site, i am browsing this site dailly and take pleasant information from here every day.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 11:07

That is really fascinating, You're an overly skilled blogger. I have joined your feed and sit up for in search of more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 12:18

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:00

It's difficult to find well-informed people in this particular topic, but you seem like you know what you're talking about! Thanks


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:02

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also make comment due to this sensible article.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:18

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:29

If you would like to increase your know-how simply keep visiting this web site and be updated with the most up-to-date information posted here.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:31

Please let me know if you're looking for a article author for your weblog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:34

Hello, just wanted to mention, I enjoyed this blog post. It was helpful. Keep on posting!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:36

Howdy! This article could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will send this post to him. Fairly certain he's going to have a very good read. Thanks for sharing!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 13:38

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 14:44

I visited several web pages except the audio feature for audio songs current at this website is in fact fabulous.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 15:18

I know this website presents quality depending articles and extra information, is there any other website which provides these kinds of data in quality?


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 15:37

Thanks very interesting blog!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 15:51

You're so interesting! I do not suppose I've read through anything like this before. So wonderful to find another person with some unique thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that's needed on the internet, someone with some originality!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 16:37

What's up friends, its fantastic post concerning tutoringand completely explained, keep it up all the time.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 16:37

An impressive share! I've just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your web site.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 16:50

Because the admin of this web page is working, no question very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 16:59

I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 17:10

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's really informative. I'm going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 17:57

Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed .. Any tips? Kudos!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 18:06

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 18:07

If some one needs to be updated with newest technologies then he must be visit this site and be up to date everyday.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 18:15

Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thank you


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 19:01

An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your web page.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 19:07

I am truly thankful to the owner of this web page who has shared this impressive paragraph at at this time.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 19:08

What's up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that's in fact excellent, keep up writing.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 19:21

My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 19:36

Quality posts is the secret to invite the users to pay a visit the website, that's what this site is providing.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 21:08

Hi, yes this article is really nice and I have learned lot of things from it about blogging. thanks.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 21:42

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it's really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 21:45

Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thank you


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 21:47

Fine way of explaining, and nice piece of writing to take information regarding my presentation topic, which i am going to convey in university.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 22:06

Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 22:17

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 22:34

I used to be able to find good information from your blog articles.


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 22:48

Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 23:16

Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one? Thanks a lot!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 23:21

I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write related to here. Again, awesome blog!


پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 | 23:47

Hi, i think that i saw you visited my weblog so i got here to go back the want?.I'm trying to to find things to improve my site!I assume its good enough to use some of your ideas!!


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 00:05

I'm gone to inform my little brother, that he should also go to see this website on regular basis to take updated from most recent news.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 00:23

I am not sure where you're getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 00:29

For hottest news you have to pay a quick visit world wide web and on web I found this website as a finest web page for most up-to-date updates.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 01:10

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I'll definitely return.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 01:31

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 01:55

Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Bless you!


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 02:25

It's awesome to visit this web site and reading the views of all colleagues regarding this post, while I am also eager of getting familiarity.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 03:28

It's remarkable in favor of me to have a web site, which is good in favor of my knowledge. thanks admin


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 04:05

I wanted to thank you for this good read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I've got you book marked to check out new things you post…


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 04:14

wonderful points altogether, you simply won a new reader. What could you suggest about your put up that you just made a few days ago? Any sure?


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 04:27

Pretty component to content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing for your augment and even I fulfillment you get right of entry to constantly fast.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 04:52

I visited many web sites except the audio feature for audio songs current at this site is really wonderful.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 05:05

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this info So i am satisfied to express that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot definitely will make sure to don?t fail to remember this site and provides it a look on a constant basis.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 05:18

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you've acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can't wait to read far more from you. This is really a great website.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 05:56

Thankfulness to my father who informed me about this weblog, this website is actually awesome.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 06:22

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I will definitely be back.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 06:22

Great blog here! Additionally your site quite a bit up very fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link for your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 07:19

I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its really really nice piece of writing on building up new blog.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 08:43

I needed to thank you for this excellent read!! I definitely loved every bit of it. I have you book marked to check out new things you post…


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 09:11

Amazing! Its really amazing piece of writing, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 17:10

Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It's always exciting to read articles from other writers and use a little something from their web sites.


جمعه 15 اردیبهشت 1396 | 18:48

This is my first time go to see at here and i am in fact happy to read everthing at single place.


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 12:37

Right here is the perfect website for everyone who really wants to understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to?HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for many years. Wonderful stuff, just excellent!


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 13:20

Whats up very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also? I am happy to seek out so many helpful info right here within the publish, we want develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 13:30

For the reason that the admin of this site is working, no question very shortly it will be well-known, due to its feature contents.


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 13:46

These are actually wonderful ideas in about blogging. You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 14:40

You can certainly see your expertise in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 14:43

First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I've had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it!


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 15:02

Exactly what I was looking for, thanks for posting.


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 | 16:04

Loving the info on this web site, you have done great job on the posts.


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 01:36

Inspiring story there. What happened after? Take care!


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 11:20

This is the perfect site for anyone who hopes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to?HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 12:09

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have performed an impressive activity and our whole community will be thankful to you.


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 12:31

I write a comment each time I appreciate a article on a site or if I have something to contribute to the discussion. It's triggered by the sincerness communicated in the article I looked at. And after this article کوچ بزرگ پروترک ها شروع کننده تمدن جهان. I was actually excited enough to post a thought ;) I actually do have some questions for you if you do not mind. Could it be simply me or do a few of the remarks look as if they are written by brain dead individuals? :-P And, if you are posting at additional social sites, I'd like to keep up with you. Would you make a list the complete urls of your communal sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter f


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 18:12

Glad to be one of the visitors on this awesome website : D.


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 21:13

Loving the information on this website, you have done outstanding job on the articles.


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 21:18

Outstanding quest there. What occurred after? Good luck!


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 21:22

My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be entirely right. This publish actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 21:52

You can definitely see your expertise within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe. At all times go after your heart.


سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 22:25

Females who desire to get a greater and perfect look would rather [url=http://wigs-for-women.net/]Wigs For Women[/url] put some kind of head of hair extension. Among the well-liked your hair extensions which can be gaining interest amongst women is man [url=http://paulayoungwigs.us/]Wigs For Women Over 50[/url] your hair wigs. Despite the fact that these types of wigs are far well-liked by African-Us population, they are also quite well-liked in other racial [url=http://shortwigsforblackwomen.us/]Short Wigs For Black Women[/url] teams. Since these wigs are produced making use of man head of hair, they search normal and at instances it can be almost impossible for an additional particul


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 05:37

Exactly what I was looking for, regards for posting.


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 06:06

Incredible story there. What happened after? Thanks!


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 10:22

These are really great ideas in on the topic of blogging. You have touched some good things here. Any way keep up wrinting.


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 17:00

Precisely what I was searching for, thanks for posting.


چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 | 20:22

Hey! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!


سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 | 03:50

Article writing is also a excitement, if you be acquainted with after that you can write if not it is complicated to write. http://www.apartamentoscentro.com/component/k2/itemlist/user/6816.html


سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 | 04:00

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!


سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 | 05:50

بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که. من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت. در این رویداد شما که می توانید انجام من می بدون شک تا پایان مجذوب. http://www.stdtestingnearme.club/


دوشنبه 1 خرداد 1396 | 22:56

Netflix and Hulu Plus both offer broad device compatibility.


سه شنبه 2 خرداد 1396 | 13:27

" In the Save As type box, verify the image is saved inside the GIF format.


چهارشنبه 3 خرداد 1396 | 05:22

Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol


شنبه 6 خرداد 1396 | 00:36

Next, which is very important, be sure your bookmarks bar is visible. Select "Spam" through the list of options and then go through the red "Report" button when prompted should you are sure.


سه شنبه 9 خرداد 1396 | 04:43

If we've got questions and you are looking for answers, click for the help section about the help section inside first part from the website.


چهارشنبه 10 خرداد 1396 | 14:56

Just just because a holiday is automatically listed in your Microsoft Outlook calendar doesn&#039;t indicate it&#039;s each day you&#039;ll leave from.


چهارشنبه 10 خرداد 1396 | 16:30

So it is possible to actually get a couple of months of dvd within the mail totally free.


جمعه 12 خرداد 1396 | 09:06

It could be unexpected which lace entrance wigs pertaining to african american girls have become a very popular style to see women of most walks of life. The spine of this [url=http://humanwigshair.org/]Wigs[/url] is caused by common styles set by superstars to accomplish this [url=http://divatresswigs.org/]Wigs[/url] celeb search. Women who're supporters [url=http://wigs-for-kids.net/]Wigs For Women[/url] of superstars want to copy that very same fashion yet cheaply. This kind of form of hair and style is really inspired with the celebs. However, which is not the one purpose [url=https://wigsforwomens.com/]Wigs[/url] they have turn into so well received. Pertaining to cel


جمعه 12 خرداد 1396 | 12:52

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. thank you


یکشنبه 14 خرداد 1396 | 18:20

Accidently losing your mobile phone address book is one with the biggest fears of many cellular phone users.


دوشنبه 15 خرداد 1396 | 20:08

In case you are a new comer to wigs and want to buy one, and then whatever you decide to [url=http://wigsforblackwomencheap.us/]Wigs For Women[/url] are thinking about is that you only have to select the color and style you want. In fact the actual purchasing of wigs is a bit more complicated than what you might have [url=http://wigsfor-women.org/]Wigs For Women[/url] thought possible. As a way to purchase the appropriate point on your own, the 1st choice you will need to help make is usually to choose among two types of hairpieces: the particular synthetic [url=http://wigsforblackwomencheap.us/]Wigs[/url] versions along with the human hair types. Both can be found in a lot of col


پنجشنبه 25 خرداد 1396 | 08:19

Select your access number and dial in to the AOL network.


شنبه 27 خرداد 1396 | 04:37

Set up or change your AOL application to the latest version.


شنبه 27 خرداد 1396 | 22:05

Youll need to go through the same process inside the Manage My Subscriptions web page again to cancel your free bill.


دوشنبه 29 خرداد 1396 | 07:37

Websites around the globe profit by sending customers to.


سه شنبه 30 خرداد 1396 | 06:08

If they've known you appreciate their efforts, they will help make your work less of a challenge.


چهارشنبه 31 خرداد 1396 | 00:57

However, if you don't plan accordingly, utilizing a card to pay for bills may cause unnecessary headaches.


چهارشنبه 31 خرداد 1396 | 01:50

Social media utility Facebook connects you along with your friends using several means, like public "Wall" and "News Feed" posts, picture and. If you&#8217;ve deleted your Facebook page in error, or later changed the mind, you may use these techniques to recover your computer data and create a completely new one.


چهارشنبه 31 خرداد 1396 | 10:04

No one has time for you to spend hours from the gym every day exercising. I&#8217;ve been accomplishing this parenting this for merely 20 years yet this is really a first in my opinion.


چهارشنبه 31 خرداد 1396 | 14:36

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this good paragraph.


پنجشنبه 1 تیر 1396 | 20:59

You can input the reset code within the password recovery form to gain access to your account. The process is straightforward, however, you must possess the&hellip;.


جمعه 2 تیر 1396 | 00:13

To safeguard user privacy, the Facebook login process necessitates input of an current email address, username or mobile number as well as being a password.


یکشنبه 4 تیر 1396 | 14:21

Google will automatically make positive changes to theme once chosen, providing you with more personalizationthan ever before.


دوشنبه 5 تیر 1396 | 07:46

Greetings! Very useful advice within this post! It's the little changes that will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!


دوشنبه 5 تیر 1396 | 11:22

Pay - Pal provides internet businesses with a way to accept.


دوشنبه 5 تیر 1396 | 17:51

will become the main page, or home page, in Internet Explorer. group it is possible to discuss topics with people who share your same interests.


دوشنبه 5 تیر 1396 | 20:31

Taking control of your respective situation will allow you to move on on the next stage of your respective career.


سه شنبه 6 تیر 1396 | 03:45

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web page is actually good.


سه شنبه 6 تیر 1396 | 03:53

I feel this is among the most important information for me. And i'm satisfied reading your article. But should observation on few basic things, The website taste is ideal, the articles is in point of fact excellent : D. Just right job, cheers


سه شنبه 6 تیر 1396 | 04:21

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thanks!


سه شنبه 6 تیر 1396 | 07:07

It's appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have learn this publish and if I may just I wish to recommend you few fascinating things or suggestions. Perhaps you can write next articles relating to this article. I desire to learn even more issues about it!


سه شنبه 6 تیر 1396 | 20:43

Hola! I've been reading your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to say keep up the fantastic job!


سه شنبه 6 تیر 1396 | 23:09

Once the movie starts, select the "Full Screen" option within the player and take pleasure in the show.


چهارشنبه 7 تیر 1396 | 08:26

The information on your MP3 file will appear in the pop-up window.


یکشنبه 11 تیر 1396 | 02:33

Following people and boards can be a great strategy to bring more ideas, inspiration and entertainment to your webpage.


سه شنبه 20 تیر 1396 | 01:45

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!


جمعه 23 تیر 1396 | 08:04

If the photo is abusive or violates the Facebook fine print, you'll be able to report it by selecting "Report," as an alternative to "Remove Tag," and answering additional questions to accomplish your report.


شنبه 24 تیر 1396 | 18:40

Hi there, I log on to your new stuff regularly. Your humoristic style is witty, keep doing what you're doing!


دوشنبه 26 تیر 1396 | 00:01

In addition, a credit repair service charge dearly with regards to services.


چهارشنبه 28 تیر 1396 | 05:46

I think this is among the most significant info for me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers


چهارشنبه 28 تیر 1396 | 13:32

You're so awesome! I don't believe I've read through something like this before. So good to discover someone with a few genuine thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!


پنجشنبه 29 تیر 1396 | 12:42

That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information… Many thanks for sharing this one. A must read post!


جمعه 30 تیر 1396 | 00:54

America Online (AOL) supplies a friendly gui for people who enjoy social network and email.


جمعه 30 تیر 1396 | 12:33

Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?


جمعه 30 تیر 1396 | 21:08

Thank you, I have just been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I've discovered so far. However, what about the conclusion? Are you sure about the source?


جمعه 30 تیر 1396 | 22:09

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for supplying these details.


جمعه 30 تیر 1396 | 23:57

I read this post fully concerning the comparison of hottest and earlier technologies, it's awesome article.


شنبه 31 تیر 1396 | 04:12

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


شنبه 31 تیر 1396 | 04:40

Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thank you


شنبه 31 تیر 1396 | 08:09

Hi there! I could have sworn I've visited this website before but after looking at some of the posts I realized it's new to me. Regardless, I'm certainly delighted I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back often!


شنبه 31 تیر 1396 | 19:18

Superb, what a weblog it is! This web site gives helpful data to us, keep it up.


یکشنبه 1 مرداد 1396 | 03:09

Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would value your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.


یکشنبه 1 مرداد 1396 | 05:29

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?


یکشنبه 1 مرداد 1396 | 17:42

Hi mates, how is everything, and what you desire to say on the topic of this article, in my view its really amazing in support of me.


یکشنبه 1 مرداد 1396 | 22:20

I think the admin of this web site is actually working hard in support of his site, since here every data is quality based stuff.


یکشنبه 1 مرداد 1396 | 22:24

If some one needs expert view regarding blogging and site-building after that i recommend him/her to visit this webpage, Keep up the good work.


دوشنبه 2 مرداد 1396 | 03:38

Hey fantastic website! Does running a blog such as this require a great deal of work? I've absolutely no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject however I simply had to ask. Many thanks!


چهارشنبه 4 مرداد 1396 | 07:37

Your method of telling everything in this piece of writing is genuinely good, all be able to simply know it, Thanks a lot.


ارسال نظر

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:


مطالب اخیر
نظر سنجی
پیوند ها
هیچ پیوندی برای نمایش وجود ندارد .

اسلایدر

دانلود فیلم

سایت تبادل لینک - تبادل لینک رایگان